Fondurile Structurale - Planul National de Dezvoltare

PND 2007 - 2013
Comitet Interinstitutional PND
Documente Relevante
Noutati
PND 2004 - 2006
Link-uri Utile
Contact

PLANUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE 2007-2013

PND 2007-2013 - Download document integral PND 2007-2013 - romana

PND 2007-2013 - Download document integral PND 2007-2013 - engleza

PND 2007-2013 - sinteză

Primul Document Consultativ PND 2007-2013- analiza socio-economică

Al doilea Document Consultativ PND 2007-2013 - strategia de dezvoltare

Al treilea Document Consultativ PND 2007-2013 - strategia PND 2007 - 2013

Obiectivul global al PND 2007-2013 este "reducerea cât mai rapida a disparitatilor de dezvoltare socio-economica între România si Statele Membre ale Uniunii Europene". Se estimeaza ca în perioada 2007-2013, România poate recupera 10 puncte procentuale din decalajul de dezvoltare actual. Strategia PND va fi finantata din surse multiple: interne (buget de stat, bugete locale, etc.) si externe (instrumentele structurale ale UE, fondurile UE de tip structural pentru dezvoltare rurala si pescuit, credite externe, etc.).

Pentru perioada de programare 2007-2013, PND a fost elaborat cu respectarea unor principii de programare specifice, stabilite în Regulamentul Consiliului (CE) nr.1260/1999 din 21 iunie 1999 privind dispoziții generale pentru fondurile structurale (Art.8 - complementaritatea și parteneriatul, Art.11 - adiționalitatea, Art.15-16 - planurile de dezvoltare, Art.41 - evaluarea ex-ante, Art. 46 - informarea și publicitatea), precum și a altor cerințe rezultate din recomandările Comisiei Europene în ceea ce privește programarea și gestionarea Instrumentelor Structurale.

Pentru perioada de programare 2007-2013, având în vedere preconizata aderare a României la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, Planul Național de Dezvoltare fundamenteaza accesul României la Instrumentele Structurale , reprezentând documentul pe baza căruia se va negocia Cadrul de Sprijin Comunitar cu Comisia Europeană.

În acest context, prioritățile și obiectivele PND 2007-2013 se concentreaza pe domeniile eligibile pentru intervențiile structurale (Fonduri Structurale și Fondul de Coeziune).

PND 2007-2013 aduce cu sine o nouă dimensiune a sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană, cifrată la cca. 4% din PIB anual la nivel de angajamente (investiții și granturi), la care se adaugă cofinanțarea națională.

Structura PND 2007-2013 cuprinde următoarele secțiuni/capitole:

Punctul de plecare în elaborarea PND 2007-2013 l-au constituit varianta anterioară (PND 2004-2006 și Ghidul Comisiei Europene (Vademecum) privind Planurile și Documentele de Programare pentru Fondurile Structurale.

In cadrul negocierilor pentru Capitolul 21 "Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale", discuțiile tehnice cu Comisia Europeană privind constituirea cadrului instituțional pentru gestionarea fondurilor structurale și de coeziune, au relevat necesitatea stabilirii atribuțiilor de gestionare și coordonare a asistenței financiare nerambursabile acordate României de către Uniunea Europeană, precum și a atribuției de realizare a Planului Național de Dezvoltare, în cadrul Ministerului Finanțelor Publice. Acest transfer de responsabilitate a fost reglementat prin Hotărârea Guvernului nr.272/2004 privind desemnarea Ministerului Finanțelor Publice ca Autoritate de Management pentru Cadrul de sprijin comunitar și Autoritate de Management pentru Fondul de Coeziune.

Cadrul instituțional și partenerial pentru elaborarea Planului Național de Dezvoltare a fost stabilit prin Hotărârea Guvernului nr.1115/2004 privind elaborarea în parteneriat a Planului Național de Dezvoltare.

Structurile parteneriale create pentru elaborarea PND sunt:

CIP și CRP funcționează prin organizarea unor grupuri de lucru tematice, corespunzătoare problemelor de analizat, și prin întâlniri în plen , cu asigurarea reprezentării echilibrate a instituțiilor centrale și regionale, precum și a partenerilor economici și sociali .

Reuniunile în plen ale CIP au validat principalele etape de elaborare (capitole ale PND), concretizate în "Documente Consultative".