Fondurile Structurale - Planul National de Dezvoltare

PND 2007 - 2013
Comitet Interinstitutional PND
Documente Relevante
Noutati
PND 2004 - 2006
Link-uri Utile
Contact

PLANUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE (PND)

România, ca și noile state membre la Uniunea Europeană , a fost solicitată de către Comisia Europeană să elaboreze Planuri Naționale de Dezvoltare pentru accesarea Fondurilor de pre-aderare de tip structural (Phare, Ispa și Sapard) și, ulterior aderării, pentru accesarea Instrumentelor Structurale (fonduri structurale și de coeziune).

Planul Național de Dezvoltare (PND) este documentul de planificare strategică și programare financiară multianuală, care are ca scop să orienteze și să stimuleze dezvoltarea economică și socială a țării pentru atingerea obiectivului de realizare a coeziunii economice și sociale.

Prin PND se realizează o programare similară celei realizate de statele membre ale Uniunii Europene pentru Obiectivul 1 de intervenție a Fondurilor Structurale, care promovează dezvoltarea și ajustările structurale ale regiunilor având întârzieri în dezvoltare, prin furnizarea de infrastructură de bază și încurajare a investițiilor în activități economice de afaceri.

Începând cu anul 2002, la solicitarea Comisiei Europene, a fost demarat procesul de elaborare a Planului Național de Dezvoltare pentru perioada de programare 2004-2006.

PND 2004-2006 este un document de programare elaborat adecvat cerințelor UE, caracterizându-se prin extinderea domeniilor analizate, creșterea rigorii și profunzimii analizei socio-economice, cuantificarea obiectivelor și măsurilor propuse și dimensionarea realistă a eforturilor financiare necesare atingerii obiectivelor prioritare.

Din luna mai 2004 a fost declanșat procesul de elaborare a PND 2007-2013 , primul plan al României care va fundamenta accesul la Fondurile Structurale și de Coeziune ale UE, după data aderării, în calitate de Stat Membru. Pe baza acestui plan se va negocia cu Comisia Europeană alocarea unei asistențe nerambursabile pe perioada de programare 2007- 2013, a cărei dimensiune anuală va fi de cca trei ori mai mare decât cea a asistenței financiare de pre-aderare. PND 2007-2013 a fost finalizat și aprobat în ședință de Guvern în decembrie 2005.