Fondurile Structurale - Planul National de Dezvoltare

PND 2007 - 2013
Comitet Interinstitutional PND
Documente Relevante
Noutati
PND 2004 - 2006
Link-uri Utile
Contact

NOUTATI

Organizate sub coordonarea Autorității de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar (AMCSC) din Ministerul Finanțelor Publice, seminariile care au avut loc au respectat principiul interactivității. Reprezentanții ministerelor și ai Agențiilor de Dezvoltare Regionale au prezentat Cadrul Strategic Național de Referință 2007-2013 și Programele Operaționale, iar participanții au adresat întrebări. Informațiile solicitate au fost legate mai ales de implementarea fondurilor; de exemplu, potențialii beneficiari au fost interesați de cotele necesare pentru cofinanțare în cazul diferitelor tipuri de proiecte, din ce fonduri se pot finanța proiectele care vin din partea administrațiilor publice locale, eligibilitatea TVA și a altor tipuri de cheltuieli. Au primit răspunsuri detaliate, în care li s-a atras atenția asupra unor probleme de nuanță (cum ar fi că nu sunt eligibile cheltuielile pentru studiile de fezabilitate și studiile de impact) iar pentru nelămuriri ulterioare au primit date de contact de la instituțiile unde se pot adresa.

Cadrul Strategic National de Referinta

Programul Operational Sectorial (POS) Cresterea competitivitatii economice

POS Dezvoltarea resurselor umane

POS Mediu

POS Transport

POS Dezvoltarea capacitatii administrative

Programul Operational Regional
 

 • Miercuri, 5 iulie 2006,, a avut loc prima reuniune oficială cu reprezentanții Comisiei Europene pentru discutarea proiectului Cadrului Strategic Național de Referință (CSNR).
  La reuniune au fost clarificate comentariile Comisiei pe text și s-a luat notă de punctele de vedere ridicate. Părțile au stabilit ca până la jumătatea lunii septembrie a.c., România să transmită  Comisiei versiunea consolidată a CSNR, în scopul agreerii documentului.
  De asemenea în perioada 5-7 iulie, s-au desfășurat două întâlniri cu privire la conținutul și mecanismele de implementare ale Programului Operațional Competitivitate și Programului Operațional Regional. Întâlnirile - la nivel tehnic – au avut loc la sediile celor două Autorități de Management care gestionează respectivele programe: Ministerul Economiei și Comerțului, respectiv Ministerul Integrării Europene. În decursul întâlnirilor s-a discutat fiecare dintre axele prioritare cuprinse în cele două programe.
  Din partea României,  au participat la discuții reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice – în calitate de coordonator național al pregătirii pentru managementul Instrumentelor Structurale – alături de reprezentanții Autorităților de Management.

 • Miercuri, 19 aprilie 2006, Cadrul Strategic Național de Referință 2007-2013 (CSNR) și programele operaționale au fost aprobate în ședința de guvern. CSNR este documentul strategic de referință pentru programarea Fondurilor Structurale și de Coeziune în România. Acest tip de document este elaborat de fiecare stat membru al UE, conform noului acquis privind Politica de Coeziune. Programele operaționale (PO) sunt instrumentele de management prin care se realizează obiectivele CSNR 2007-2013, prin intermediul unor intervenții specifice. Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de coordonator național al procesului de pregătire pentru managementul Instrumentelor Structurale, împreună cu Autoritățile de Management și Organismele Intermediare, cu celelalte instituții guvernamentale relevante, precum și cu contribuția partenerilor economici și sociali și a societății civile, au finalizat CSNR și programele operaționale în termenul stabilit împreună cu Comisia Europeană.

 • Joi, 22 decembrie 2005, a fost aprobat Planul National de Dezvoltare în sedinta de Guvern. Obiectivul global al PND este "reducerea cât mai rapida a disparitatilor de dezvoltare socio-economica între România si Statele Membre ale Uniunii Europene". Se estimeaza ca în perioada 2007-2013, România poate recupera 10 puncte procentuale din decalajul de dezvoltare actual. Strategia PND va fi finantata din surse multiple: interne (buget de stat, bugete locale, etc.) si externe (instrumentele structurale ale UE, fondurile UE de tip structural pentru dezvoltare rurala si pescuit, credite externe, etc.). Programarea financiara a PND a urmarit realizarea un tablou general realist al surselor de finantare pentru perioada 2007-2013 si a condus la o suma estimativa globala de cca. 58,7 miliarde Euro, din care cca. 43% reprezinta aportul Uniunii Europene. PND reprezinta documentul pe baza caruia se vor elabora, pâna în luna martie 2006, Programele Operationale prin care se vor implementa Fondurile Structurale si de Coeziune în România.

 • Vineri, 9 decembrie 2005, in sala Prefecturii din Braila, a avut loc seminarul "Planul National de Dezvoltare 2007-2013 si Fondurile Structurale". Acest seminar, destinat regiunii de dezvoltare Sud-Est, a încheiat campania de informare cu acelasi nume desfasurata de Ministerul Finantelor Publice. In aceasta campanie a fost sustinut câte un seminar asemanator în fiecare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare ale României. Evenimentul de la Braila a fost organizat în colaborare cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala 2 Sud-Est. Prezentarile au fost sustinute de catre reprezentantii Autoritatii de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar (AMCSC) din MFP si ai celorlalte ministere de linie cu rol de Autoritati de Management pentru fiecare program operational în parte, dupa cum urmeaza:

  Instrumentele Structurale ale UE

  Planul National de Dezvoltare 2007-2013

  Programul Operational Sectorial (POS) Cresterea competitivitatii economice

  Programul Operational Regional (POR) Dezvoltare regionala

  POS Infrastructura de transport

  POS Infrastructura de mediu

  POS Dezvoltarea resurselor umane

  Agricultura, dezvoltare rurala si pescuit

 • In perioada 16-18 noiembrie 2005, Ministerul Finantelor Publice, cu sprijinul Agentiilor pentru Dezvoltare Regionala, a sustinut seminarul privind informarea despre Planul National de Dezvoltare 2007-2013 si Fondurile Structurale ale Uniunii Europene in cadrul regiunilor Vest - la Timisoara, Nord-Vest - la Cluj Napoca si Centru - la Alba Iulia. Participantii au manifestat un interes deosebit pentru tematica prezentata in cadrul seminarului, principalele probleme ridicate fiind referitoare la capacitatea de absorbtie a fondurilor structurale si de coeziune si posibilitatile de asigurare a cofinantarii.

 • Luni, 28 noiembrie 2005, s-a desfasurat reuniunea Comitetului Interinstituțional pentru elaborarea PND (CIP), in cadrul căreia a fost supus dezbaterii cel de-al treilea Document Consultativ pentru PND 2007-2003, cuprinzand "Strategia revizuită a PND 2007-2013" și "Programarea financiară indicativă".

  La reuniune au participat circa 120 de reprezentanti ai autoritatilor, institutiilor publice si organismelor implicate in elaborarea PND: ministere, institutii publice centrale, agentii de dezvoltare regionala, institute de cercetare, institutii de invatamant superior, confederatii patronale si sindicale.

  In cadrul reuniunii CIP au fost prezentate prioritatile strategiei PND si programarea financiara indicativa, dupa cum urmeaza:

  Prioritatea "Cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea economiei bazate pe cunoastere"

  Prioritatea "Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de transport"

  Prioritatea "Protejarea si imbunatatirea calitatii mediului"

  Prioritatea "Dezvoltarea resurselor umane, cresterea gradului de ocupare si combaterea excluziunii sociale"

  Prioritatea "Dezvoltarea economiei rurale si cresterea productivitatii in sectorul agricol"

  Prioritatea "Diminuarea disparitatilor de dezvoltare intre regiunile tarii"

  Programarea financiara indicativa a PND 2007-2013

 • In perioada 16-18 noiembrie 2005, Ministerul Finantelor Publice, cu sprijinul Agentiilor pentru Dezvoltare Regionala, a sustinut seminarul privind informarea despre Planul National de Dezvoltare 2007-2013 si Fondurile Structurale ale Uniunii Europene in cadrul regiunilor Vest - la Timisoara, Nord-Vest - la Cluj Napoca si Centru - la Alba Iulia. Participantii au manifestat un interes deosebit pentru tematica prezentata in cadrul seminarului, principalele probleme ridicate fiind referitoare la capacitatea de absorbtie a fondurilor structurale si de coeziune si posibilitatile de asigurare a cofinantarii.

 • In data de 21 octombrie 2005, la sediul Prefecturii din Craiova, reprezentantii Ministerului Finantelor Publice, ai Autoritatilor de Management pentru Programele Operationale si ai Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia au sustinut "Planul National de Dezvoltare 2007-2013 si Fondurile Structurale" dedicat regiunii Sud-Vest Oltenia. La seminar au participat circa 200 de parteneri relevanti din intreaga regiune, reprezentanti ai autoritatilor publice locale, ONG-urilor, mediului de afaceri si mediului universitar. Intrebarile ridicate in cadrul evenimentului au facut referire in mod special la domeniile finantate in cadrul programelor operationale si la asigurarea cofinantarii.

 • Luni, 17 octombrie 2005, la Piatra Neamt a avut loc seminarul "Planul National de Dezvoltare 2007-2013 si Fondurile Structurale" dedicat regiunii de dezvoltare Nord-Est. Seminarul a fost organizat de Ministerul Finantelor Publice, prin Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar. Prezentarile au fost sustinute de reprezentantii AMCSC si ai Autoritatilor de Management pentru Programele Operationale.

 • In data de 10 august, Ministerul Finantelor Publice a organizat Seminarul „Planul Național de Dezvoltare 2007-2013 și Fondurile Structurale”, destinat regiunii de dezvoltare 8 Bucuresti-Ilfov.

  La eveniment au participat peste 100 de reprezentanți din diverse domenii: instituții publice locale, ADR 8 București-Ilfov, ONG-uri, mediu de afaceri, institute de cercetare, universități. Participanții au exprimat aprecierea pentru efortul MFP și a reprezentanților celorlalte ministere implicate și au cerut ca acest gen de informații să fie cât mai larg mediatizat. Seminarul de la București este al doilea eveniment din cadrul Campaniei de informare „Planul Național de Dezvoltare 2007-2013 și Fondurile Structurale” dedicată celor 8 regiuni de dezvoltare.

  In cadrul Seminarului au fost susținute prezentările:

  Instrumentele structurale ale Uniunii Europene

  Planul Național de Dezvoltare 2007-2013

  Programul Operațional Sectorial (POS) Creșterea competitivității economice

  Programul Operațional Regional (POR) Dezvoltare regională

  POS Infrastructura de transport

  POS Infrastructura de mediu

  POS Dezvoltarea resurselor umane

  Agricultură, dezvoltare rurală și pescuit

 • Ministerul Finanțelor Publice, prin Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar (AMCSC) a lansat Campania de informare „Planul Național de Dezvoltare 2007-2013 și Fondurile Structurale”;, în data de 29 iulie 2005, la Călărași. Campania a debutat prin seminarul cu același nume dedicat informării potențialilor beneficiari ai instrumentelor structurale din regiunea de dezvoltare 3 Sud-Muntenia. Scopul campaniei este informarea despre Planul Național de Dezvoltare (PND), despre prioritățile de finanțare cuprinse în acesta și despre cerințele procesului de management al Fondurilor Structurale, pentru a se asigura o rată de absorbție maximă a fondurilor alocate țării noastre și realizarea de proiecte viabile ce către potențialii beneficiari de finanțări din fonduri UE post aderare. Sesiunea de informare din 29 iulie a fost organizată cu sprijinul Prefecturii Călărași. Prezentările au fost susținute de către reprezentanții Autorității de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar (AMCSC) și ai Autorităților de Management pentru Programele Operaționale din ministerele respective. Participanții, in număr de peste 125 persoane au arătat interes pentru modul de accesare a finanțărilor post aderare și au cerut detalii despre acestea.

 • Marti 21 iunie: La Hotelul Marriott, sala Grand Ballroom salonul D a avut loc reuniunea de lansare a elaborării programării financiare pentru Planul Național de Dezvoltare 2007-2013 la care au participat reprezentanții instituțiilor implicate în această etapă a elaborării PND.

   

 •