Fondurile Structurale - Planul National de Dezvoltare

PND 2007 - 2013
Comitet Interinstitutional PND
Documente Relevante
Noutati
PND 2004 - 2006
Link-uri Utile
Contact

LINK-URI UTILE

 

 • Pagina de Internet a Uniunii Europene:  http://europa.eu.int

 • Pagina de Internet pentru Politica Regionala a UE:   http://europa.eu.int/comm/regional_policy/index_en.htm
 • Informații generale despre Fondurile Structurale: http://europa.eu.int/comm/regional_policy/funds/prord/sf_en.htm

 • Informații generale despre Fondul de Coeziune: http://europa.eu.int/comm/regional_policy/funds/procf/cf_en.htm

 • Documente metodologice ale Comisiei Europene privind managementul Fondurilor Structurale și de Coeziune:  http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/working/sf2000_en.htm

 • Proiectele de regulamente comunitare privind managementul Fondurilor Structurale și de Coeziune în perioada 2007-2013:  http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/newregl0713_en.htm

 • Orientări Strategice de Coeziune ale UE pentru perioada 2007-2013: http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/2007/osc/index_en.htm

 • Link-uri către documente de referință ale unor state membre: 

   

   

   

   

 •