Fondurile Structurale - Planul National de Dezvoltare

PND 2007 - 2013
Comitet Interinstitutional PND
Documente Relevante
Noutati
PND 2004 - 2006
Link-uri Utile
Contact

Comitetul Interinstituțional pentru elaborarea PND

Regulamentele Uniunii Europene pentru accesarea Fondurilor Structurale pun un accent deosebit pe aplicarea principiului parteneriatului. Factorul esențial pentru succesul utilizării Fondurilor Structurale se află, în opinia Comisiei Europene, în armonizarea cu politici economice și sociale interne solide, care să se bazeze pe un larg consens al partenerilor politici și sociali.

Implicarea partenerilor și integrarea opiniilor acestora stimulează angajarea și responsabilizarea lor și în procesul de implementare a PND.

Cadrul instituțional și partenerial pentru elaborarea PND 2007- 2013 a fost stabilit prin Hotărârea Guvernului nr.1115/2004 , care a stabilit ca structură la nivel național Comitetul Interinstituțional pentru elaborarea PND (CIP), având în componență reprezentanți ai ministerelor, altor instituții publice centrale, Agențiilor de Dezvoltare Regională (ADR), institute de cercetare și instituții de învățământ superior, precum și a partenerilor economici și sociali.

CIP funcționează prin organizarea unor grupuri de lucru tematice, corespunzătoare problemelor care se analizează, și prin întâlniri în plen, cu asigurarea reprezentării echilibrate a instituțiilor centrale și regionale, precum și a partenerilor economici și sociali .

Practic, procesul de redactare a PND s-a desfășurat în cadrul grupurilor de lucru tematice, coordonate, în comun, de instituția care are responsabilitatea principală în coordonarea problematicii respective (în strânsă legătură cu structura viitoarelor Programe Operaționale) și de Ministerul Finanțelor Publice

 

Grup de lucru tematic

 

Coordonator


Analiză macroeconomică

 

Ministerul Finanțelor Publice


Creșterea competitivității economice (industrie, energie, IMM-uri, cercetare - dezvoltare, societate informațională, turism)

 

Ministerul Economiei și Comerțului


Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport

 

Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului


Protejarea și îmbunătățirea calității mediului

 

Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor


Dezvoltarea resurselor umane și a serviciilor sociale

 

Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei


Agricultură, dezvoltare rurală și pescuit

 

Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale


Dezvoltare regională și cooperare transfrontalieră

 

Ministerul Integrării Europene


 

Reuniunile în plen ale CIP validează principalele etape de elaborare (capitole ale PND), concretizate în "Documente Consultative".