Buget 2002 - Anexa 3
Ministerul Finantelor Publice
Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli pe anul 2002
Sinteza bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli si subcapitole pe anul 2002 (sumele alocate de la bugetul de stat)
Sinteza bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli si subcapitole pe anul 2002 (sumele alocate din credite externe)
Sinteza bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli si subcapitole pe anul 2002 (sumele alocate din venituri extrabugetare)
Sinteza bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli si subcapitole pe anul 2002 (sumele alocate din fonduri externe nerambursabile)
Sinteza pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2002 (sumele alocate de la bugetul de stat)
Cheltuieli cu salariile pe anul 2002 (sumele alocate de la bugetul de stat)
Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza pe anii 2001-2002 (sumele alocate prin buget de stat)
Cheltuieli cu salariile pe anul 2002 (sume alocate din credite externe)
Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2002 (sumele alocate din venituri extrabugetare)
Cheltuieli cu salariile pe anul 2002 (sumele alocate din venituri extrabugetare)
Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2002 (sumele alocate din fonduri externe nerambursabile)
Sinteza proiectelor cu finantare internationala
Fisa proiectului cu finantare internationala
Sinteza programelor
Fisa programelor
Lista - sinteza cheltuielilor de investitii
Fisa obiectivului de investitii
Venituri încasate în regim extrabugetar